Oficer prasowy

Oficer prasowy

Mirosława Piątek pozuje do zdjęcia
asp. szt. Mirosława Piątek

tel. 47 85 722 29
tel. kom. 798 030 359
email: rzecznik@zywiec.ka.policja.gov.pl.

Oficer prasowy przekazuje informacje tylko i wyłącznie dziennikarzom w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 pod stacjonarnym numerem telefonu 47 85 722 29. Telefonicznie udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie bieżących zdarzeń drogowych lub kryminalnych. Pozostałe pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: rzecznik@zywiec.ka.policja.gov.pl lub do konkretnego wydziału/zespołu.

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta oficer prasowy jest dostępny pod numerem telefonu 798 030 359. Wtedy jednak udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych.

W przypadku nieobecności oficera prasowego informacji mediom udziela:
asp. Paweł Matuszczak
lub
mł.asp Jolanta Frydel.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na pytania dziennikarzy, pozostała korespondencja kierowana jest do Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. Osoby nie będące dziennikarzami mogą wysyłać zapytania bezpośrednio na e-mail: komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Powrót na górę strony