Informacje kontaktowe KPP Żywiec

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu - informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Aleja Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec,
telefon 47 85 722 00
fax 47 85 722 44

e-mail: komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)
  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 722 44 oraz 47 85 722 14
  • wiadomości tekstowe, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS pod numerem telefonu 798 030 366

Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016)
W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu składa serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Wolnej za przetłumaczenie komunikatu na język migowy.


Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu
e-mail: komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 12 
fax 47 85 722 14

Wydział Kryminalny
e-mail: kryminalny@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 80
fax 47 85 722 84

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą 
e-mail: pg@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 71
fax 47 85 722 74

Wydział Prewencji
e-mail: prewencja@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 60
fax 47 85 722 44

Wydział Ruchu Drogowego
e-mail: rd@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 90
fax 47 85 722 94

Zespół Teleinformatyki
e-mail: teleinformatyka@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 45

Zespół Kadr i Szkolenia
e-mail: kadry@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 18
fax 47 85 722 31

Zespół Finansów i Zaopatrzenia
e-mail: finanse-zaopat@zywiec.ka.policja.gov.pl
telefon 47 85 722 22
fax 47 85 722 24

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@zywiec.ka.policja.gov.pl 
telefon 47 85 722 09

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
telefon 47 85 722 06

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.78 MB)

Powrót na górę strony