Wiadomości

WAŻNE. Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Data publikacji 30.09.2020

Informujemy, że od 1 października 2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu obowiązuje nowa procedura wydawania dokumentacji dotyczącej zdarzenia drogowego. Szczegółowy opis składanie wniosku znajduje się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z informacją.

Przypominamy, że każdy uczestnik kolizji lub wypadku drogowego, na miejscu zdarzenia, powinien przekazać pozostałym uczestnikom swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu.

Jeśli z różnych przyczyn nie można tego uczynić, informacje tego rodzaju możemy otrzymać ustnie od policjanta obsługującego zdarzenie drogowe.

Jeżeli i to nie będzie możliwe, wówczas uczestnicy kolizji lub wypadku drogowego mogą otrzymać pisemnie informację na temat przyczyn, okoliczności i uczestnikach tych zdarzeń, po uprzednim:

  • wypełnieniu (umieszczonego poniżej na stronie internetowej) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o podaniu poprawnego adresu do korespondencji oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy, tj.

Urząd Miejski w Żywcu ul. Rynek 2,
34-300 Żywiec
nr konta: 31 1240 4142 1111 0000 4826 6196
Bank Pekao S.A. lub gotówką w okienkach kasowych Urzędu Miasta w Żywcu.

  • przekazaniu wypełnionego formularza wraz z czytelną kserokopią (oryginał do wglądu) odcinka opłaty skarbowej, do Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, można to zrobić doręczając dokumenty osobiście dyżurnemu KPP w Żywcu, listownie pod adres 34-300 Żywiec, ul. Al. Piłsudskiego 52 lub w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail: rd@zywiec.ka.policja.gov.pl.

KPP w Żywcu skieruje pod podany we wniosku adres korespondencyjny bądź mailowy wnioskodawcy odpowiedź w formie zaświadczenia zawierającą przedmiotowe dane. Zaświadczenie takie można również odebrać osobiście po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) w KPP w Żywcu w każdy czwartek w godz. 7.00 – 15.00 po wcześniejszy telefonicznym (nr tel. 47 85 722 96), potwierdzeniu terminu odbioru.

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie.

W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł).

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeniowy wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony