Policja w Żywcu

Żywieccy policjanci podsumowali 2023 rok

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyła się odprawa roczna. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie za 2023 rok, wyniki osiągnięte przez policjantów, a także określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz kadra kierownicza żywieckiej Komendy. Naradę prowadził szef żywieckich policjantów inspektor Krzysztof Czaja.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu inspektor Krzysztof Czaja, który przywitał zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom komendy za ciężką i wymagającą służbę. Następnie podziękowania skierował w stronę władz powiatu i miasta za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Po przemówieniu szef żywieckich policjantów przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2023 oraz wyniki osiągnięte przez żywieckich stróżów prawa. Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu młodszy inspektor Jerzy Bujok przedstawił wyniki pracy uzyskane przez pion kryminalny. 

Na koniec spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego Radosław Malczyk w swoich przemówieniach podkreślali doskonałą współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny. 

  • zdjęcie kolorowe zrobione na sali policjanci i goście siedzą tyłem przed nimi za mównicą komendant powiatowy
  • zdjęcie kolorowe zrobione w sali w czasie odprawy komendant powiatowy prezentuje wyniki
  • komendant powiatowy stoi za mównicą i prowadzi spotkanie
  • Zastępca komendanta przedstawia wyniki służby kryminalnej
  • zdjęcie całej sali osoby siedzą tyłem na krzesłach zastępca komendanta prowadzi odprawę
  • prezentacja wyników prewencyjnych
  • slajd z wynikami
  • slajd z wynikami z ruchu drogowego
  • przemówienie prokuratora
Powrót na górę strony