Policja w Żywcu

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w żywieckiej Komendzie Policji

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się spotkanie związane ze zmianami na stanowiskach kierowniczych zarówno w żywieckiej komendzie policji, jak i podległych komisariatach. Rozkazy personalne z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztofa Czaja odebrało pięciu funkcjonariuszy.

I tak, rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Policji w Żywcu młodszy inspektor Krzysztof Czaja:

  • Mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu podkomisarza Artura Biernata, który dotychczas był Zastępcą Naczelnika tego wydziału.
  • Mianował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu nadkomisarza Tadeusza Pytel, który dotychczas był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Jeleśni.
  • Mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żywcu nadkomisarza Adama Gołąbka, który dotychczas był Zastępcą Naczelnika tego wydziału. 
  • Powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żywcu podkomisarzowi Markowi Durnasiowi, który dotychczas pełnił służbę jako specjalista tego wydziału.
  • Powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Jeleśni aspirantowi sztabowemu Grzegorzowi Górnemu, który do tej pory pełnił służbę jako specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. 

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu młodszy inspektor Krzysztof Czaja pogratulował awansowanym policjantom i życzył im samych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.
 

  • komendant powiatowy policji w Żywcu wręcza rozkaz policjantowi
  • mianowani policjanci stoją obok komendanta powiatowego zdje4cie zrobione w pomieszczeniu kolorowe
Powrót na górę strony