Policja w Żywcu

Odprawa roczna żywieckich Policjantów

Dzisiaj w żywieckiej Komendzie Policji odbyła się odprawa roczna. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie za 2022 rok, wyniki osiągnięte przez żywieckich Policjantów oraz określono plany i priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Dominik Łączyk, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza żywieckiej Komendy. Naradę prowadził szef żywieckich policjantów młodszy inspektor Krzysztof Czaja.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu młodszy inspektor Krzysztof Czaja, który przywitał zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom komendy za ich ciężką i wymagającą poświęceń służbę. Następnie podziękowania skierował w stronę władz powiatu i miasta za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Po przemówieniu szef żywieckich policjantów przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2022 oraz wyniki osiągnięte przez żywieckich stróżów prawa. W drugiej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu podinspektor Jerzy Bujok przedstawił wyniki pracy uzyskane przez pion kryminalny. Na koniec spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Dominik Łączyk podziękował policjantom za pracę w 2022 roku, scharakteryzował najistotniejsze zadania dla policjantów garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością na bieżący rok. Z kolei Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego Piotr Sowa w swoich przemówieniach podkreślali doskonałą współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny.  

Na spotkaniu miała miejsce wyjątkowa chwila, bowiem policyjne szeregi opuszczają, przechodząc na zasłużoną emeryturę, wieloletni Naczelnicy żywieckiej Komendy Policji – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Wojciech Biernat oraz Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Piotr Matlakiewicz. Na ręce policjantów, szef żywieckiego garnizonu, złożył okolicznościowe listy, a także podziękował im za wieloletnią i pełną poświęceń służbę. Życzył  także spełnienia osobistych planów, pasji i zamierzeń, które do tej pory z różnych powodów nie mogły być zrealizowane. 

Podziękowania za lata służby i współpracy, a także najserdeczniejsze życzenia pomyślności na nowym etapie życia Naczelnicy otrzymali również od Wicestarosty Żywieckiego Stanisława Kucharczyka oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Wiesława Kumorka.  

Na koniec odprawy Komendant Powiatowy Policji w Żywcu młodszy inspektor Krzysztof Czaja serdeczne podziękowania złożył również na ręce inspektora Dominika Łączyka, który z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach sprawuje nadzór nad żywiecką jednostką.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Dominik Łączyk, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Żywca Marek Czul, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Wiesław Kumorek,  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu brygadier Paweł Górny, Komendant Straży Miejskiej w Żywcu Sławomir Walczak, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Żywcu Piotr Sowa, Wójtowie Gmin,a także reprezentanci szeregu innych służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. 

 • okolicznościowe tabliczki leżą na stoliku w tle góralski kapelusz
 • komendant powiatowy podczas witania gości za biurkiem siedzi komendant wojewódzki i zastępca komendanta z żywca
 • sala na której siedzą zaproszeni goście
 • sala na której siedzą zaproszeni goście zdjęcie zrobione z tyły na tablicy slajdy
 • zastępca komendanta powiatowego przedstawia wyniki służby kryminalnej
 • zastępca komendanta powiatowego przedstawia wyniki
 • zdjęcie slajdu
 • wręczenie listów okolicznościowych naczelnikom
 • wręczenie listów okolicznościowych
 • wręczenie listów okolicznościowych
 • wystąpienie zastępcy komendanta wojewódzkiego
 • wystąpienie wicestarosty
 • wręczenie listu okolicznościowego przez wicestaroste
 • wręczenie listu okolicznościowego przez wicestaroste
 • wystąpienie zastępcy prokuratora rejonowego
Powrót na górę strony