Narada roczna żywieckich policjantów

Dzisiaj w żywieckiej komendzie odbyła się narada roczna. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie za 2019 rok, wyniki osiągnięte przez żywieckich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w bieżącym roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, zaproszeni goście oraz kierownictwo żywieckiej komendy. Naradę prowadził szef żywieckich policjantów mł. insp. Michał Łukasik.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik składając podziękowanie za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy, a także władzom powiatu i miasta za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Następnie przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2019 oraz wyniki osiągnięte przez żywieckich stróżów prawa. W drugiej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja przedstawił wyniki pracy uzyskane przez pion kryminalny. Na koniec spotkania Komendant insp. Artur Bednarek podziękował policjantom za pracę w 2019 r., scharakteryzował najistotniejsze zadania dla policjantów garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością na bieżący rok.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta, Zastępca Burmistrza Miasta Żywca Marek Czul, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Maciej Dziergas oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Wiesław Kumorek, Wójtowie Gmin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Grygiel, Komendant Straży Miejskiej w Żywcu Sławomir Walczak, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Żywcu Piotr Sowa, a także reprezentanci szeregu innych służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

  • komendant powiatowy w czasie powitania gości
  • wystąpienie komendanta powiatowego
  • wystąpienie komendanta powiatowego policjanci i zaproszeni goście są tyłem
  • zastępca komendanta powiatowego przedstawia wyniki służby kryminalnej w tle komendant powiatowy
  • policjanci siedzą tyłem w tle slajdy
  • przemówienie zastępcy komendanta wojewódzkiego

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony