Komisariat Policji w Łodygowicach już otwarty!

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Łodygowicach. Jego budowa była odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej oraz podyktowana była troską o warunki pracy policjantów. Doskonała lokalizacja, przy głównym ciągu komunikacyjnym, zapewnia mieszkańcom łatwy i szybki kontakt z policjantami. W wydarzeniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek.

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Łodygowicach. Uczestniczyli w niej: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda, Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, któremu towarzyszył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Wśród zaproszonych gości, obecni byli również: reprezentujący Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka - jego doradca, generał w stanie spoczynku dr Tomasz Miłkowski, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policj w Katowicach inspektor w stanie spoczynku Piotr Kucia obecnie pełniący sytanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata wraz z Wicestarostą Stanisławem Kucharczykiem, a także Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera oraz Wójt Gminy Lipowa Jan Góra.

Służby mundurowe reprezentowali: Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej ppłk Zenon Woźniak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu st.bryg. Krzysztof Grygiel oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka Marian Knapek.

Przedstawicielami strony związkowej byli Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Maciej Dziergas oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego Wiesław Kumorek.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów, komendanci ościennych jednostek, duchowieństwo, przedstawiciele mediów oraz naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kadra kierownicza żywieckiej komendy policji.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik. Szef żywieckich policjantów w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, dzięki staraniom których, możliwa była budowa tak nowoczesnej siedziby. Zwrócił również uwagę na doskonalą lokalizację Komisariatu, co było możliwe dzięki przekazaniu przez Urząd Gminy w Łodygowicach działki pod jego budowę.

Następnie odbyło się przekazanie symbolicznego klucza Komendantowi Komisariatu asp. sztab. Marcinowi Okrzesikowi i poświęcenie jednostki przez kapelana Komendy Powiatowej Policji w Żywcu Księdza Proboszcza Piotra Pokojnikowa. Po tym, głos zabrali zaproszeni goście. Na koniec uroczystości wszyscy zwiedzali siedzibę Komisariatu.

Decyzję o budowie nowej siedziby Komisariatu Policji w Łodygowicach podjęto na podstawie zgłaszanych potrzeb mieszkańców oraz złych warunków lokalowych w ówczesnym Komisariacie. Ponadto lokalizacja dawnej siedziby, z dala od centrum oraz ważniejszych węzłów komunikacyjnych, w znaczący sposób utrudniała dotarcie do niego interesantom.

Po przeprowadzonych licznych spotkaniach przedstawicieli Policji z samorządowcami, wskazana została działka budowlana pod nową lokalizację komisariatu, która znajdowała się w Łodygowicach przy ulicy Żywieckiej. Działka ta stanowiła własność Urzędu Gminy w Łodygowicach. Dzięki przychylności władz samorządowych, w drodze darowizny, została oddana w trwały zarząd Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu, z przeznaczeniem na budowę Komisariatu Policji w Łodygowicach.

W grudniu 2017 roku podpisano umowę na budowę komisariatu. Wartość inwestycji to kwota ponad 3,7 mln zł. Na powierzchnię użytkową 530 m² budynku administracyjnego składa się m.in.11 pomieszczeń biurowych, 6 toalet, 2 szatnie, serwerownia, kotłownia, pokój przyjęć interesantów i pomieszczenia socjalne. Ponadto na terenie działki zlokalizowany jest budynek garażowy o pow. 40 m2 dla dwóch pojazdów, parking dla pracowników i interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 • fundamenty pod budowę komisariatu
 • komisariat w trakcie budowy
 • komisariat w trakcie budowy
 • komisariat w trakcie budowy
 • komisariat w trakcie budowy
 • budynek podczas budowy wewnątrz
 • budynek wewnątrz
 • budynek w czasie budowy
 • budynek w czasie budowy
 • wnętrze budynku w czasie budowy
 • wnętrze budynku w czasie budowy
 • budynek z zewnątrz w czasie budowy
 • pylon z napisem komisariat policji w Łodygowicach, w tle komisariat oraz ludzie
 • drużyna policjantów stojąca w dwuszeregu
 • Złożenie meldunku Zastępcy komendanta Głównego Policji
 • meldunek komendanta powiatowego policji w Żywcu
 • przemówienie komendanta powiatowego policji w Żywcu
 • przemówienie komendanta powiatowego policji w Żywcu, komendant stoi tyłem w tle zaproszeni goście
 • policjanci w tle komisariat
 • zaproszeni goście
 • wręczenie symbolicznego klucza
 • wręczenie symbolicznego klucza przez zastępcę komendanta głównego
 • wręczenie symbolicznego klucza
 • poświęcenie posterunku
 • poświęcenie posterunku
 • przemówienie parlamentarzystów
 • przemówienie zastępcy komendanta głównego policji
 • przemówienie starosty żywieckiego
 • przemówienie wójta gminy
 • zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony