Debata "Bezpieczny senior"

W Klubie Seniora "Globik" w Żywcu odbyła się debata, która w główniej mierze poświęcona była bezpieczeństwu seniorów. W debacie oprócz żywieckich policjantów uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Straży Miejskiej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W czasie spotkania poruszano problematykę bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. Wszystko po to, aby starsi mieszkańcy miasta byli bezpieczni.

Policjanci z Żywca już po raz kolejny spotkali się z seniorami. Spotkanie miało charakter debaty i odbyło się w Klubie Seniora „Globik”. Po przywitaniu uczestników przez Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł.insp. Michała Łukasika, głos zabrał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu asp.sztab. Artur Biernat. Naczelnik omówił z seniorami sposoby rozwiązania problemów, które poruszone zostały na wcześniejszym spotkaniu. Ponadto przypomniał zebranym zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia na szybki i łatwy kontakt z policją. Wyjaśniał seniorom w jaki sposób, dzięki temu urządzeniu każdy z nich może wpływać i kształtować bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Następnie przybliżył seniorom aplikację mobilną "Moja Komenda" a szef żywieckich policjantów w sposób praktyczny pokazał seniorom, jak się nią posługiwać. Następnie poruszono problematykę oszustw metodą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”. Treści teoretyczne przeplatane były realnymi przykładami zdarzeń, do których doszło na terenie Żywca i powiatu żywieckiego.

W kolejnej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Straży Miejskiej w Żywcu oraz Państwowej Straży Pożarnej, omawiając różne aspekty bezpieczeństwa seniorów. Dzięki obecności przedstawicieli żywieckiego sanepidu seniorzy mogli wykonać darmowe badania oraz otrzymali cenne ulotki dotyczące ich zdrowia. Na zakończenie każdy otrzymał odblaskową opaskę.

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Żywca Pan Antoni Szlagor, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu st.bryg. Krzysztof Grygiel oraz Komendant Straży Miejskiej w Żywcu Pan Sławomir Walczak.

 • seniorzy siedzą tyłem w tle komendant i goście
 • komendant wita gości
 • Zaproszeni goście
 • wystąpienie burmistrza
 • wystąpienie naczelnika
 • sanepid
 • wystąpienie policjantów
 • wystąpienie komendanta straży miejskiej
 • fragment slajdu dotyczącego czystego powietrza w żywcu
 • stół z ulotkami
 • wystąpienie komendanta straży pożarnej w żywcu
 • wystąpienie strażaka
Powrót na górę strony