Ćwiczenia EGIDA-19 w Żywcu

W niedzielę w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-19. W ćwiczeniach wzięło udział 20 rezerwistów z zasobów właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień, którzy stanowią uzupełnienie kadrowe na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Podobne ćwiczenia prowadzone były równolegle w wielu innych komendach na terenie całego kraju.

Podstawą prawną przeprowadzenia 12-godzinnego ćwiczenia jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 228 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”.

Głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno – informacyjnych czy wydawania wyposażenia i umundurowania.

Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu na terenie naszej jednostki mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Mechanizm ten ma na celu przygotowanie rezerwy kadrowej dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.

Rezerwistów przywitał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik. Następnie zostali oni zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez tę formację. Wzięli oni także udział w wykładach poświęconych zasadom udzielania pierwszej pomocy, zasadom ochrony informacji niejawnych, czy zasadami, przypadkami i sposobem posługiwania się bronią palną. Na zakończenie ćwiczenia wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o jego odbyciu.

 • na pierwszym planie żółta karta informacyjna dotycząca stanowiska przyjęć w tle policjanci
 • zdjęcie przedstawiające plakietki
 • kolejny punkt kontrolny za stołem siedzą policjanci i pracownicy cywilni
 • na pierwszym planie żółta tabliczka informacyjna w tle policjanci
 • na pierwszym planie żółta tabliczka informacyjna
 • kolejny punkt przyjęć
 • wydawanie umundurowania
 • kolejny punkt informacyjny
 • żółta tabliczka informująca o wydawaniu umundurowania
 • na pierwszym planie policjant tyłem z napisem policja w tle punkt kontrolny
 • kolejny punkt kontrolny
 • punkt wyposażenia
 • punkt wyposażenia
 • osoby na sali narad
 • powitanie rezerwistów przez komendanta
 • powitanie rezerwistów przez komendanta
 • zajęcia dotyczące broni palnej
 • zajęcia z broni palnej

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.76 MB)

Powrót na górę strony