Biuro Ruchu Drogowego

Działania ROADPOL Safety Days - Żyj i ratuj życie!

Policjanci z żywieckiej drogówki w ramach akcji ROADPOL Safety Days zorganizowali akcję profilaktyczną, której mottem przewodnim było hasło akcji – Żyj i ratuj życie. W akcję zaangażowali się ratownicy z Beskidzkiej Grupy GOPR, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Bielska-Białej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, funkcjonariusze ze Straży Miejskiej w Żywcu oraz uczniowie z klasy policyjnej ZSME w Żywcu. Patronat nad działaniami objął Burmistrz Miasta Żywca Pan Antoni Szlagor.

W dniach 16-22 września 2022 roku, w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a ich głównym założeniem jest dążenie do WIZJI ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Kampania przewiduje działania w całej Europie promujące bezpieczne zachowania oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg.

W ramach akcji dzisiaj przy ulicy Zielonej w Żywcu policjanci z wydziału ruchu drogowego żywieckiej komendy policji przeprowadzili działania profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Działania polegały na tym, że kierowcy, którzy zostali zatrzymani przez policjantów do kontroli drogowej mieli do wyboru albo otrzymać mandat, albo wykonać jedno z dwóch zadań. Pierwszym z nich był szybki kurs pierwszej pomocy przedmedycznej udzielony przez uczniów z klasy policyjnej lub slalom w założonych alko i narkogooglach. Na koniec kontroli każdy kierowca otrzymywał od partnerów akcji odblaskową kamizelkę, opaskę lub inny drobiazg poprawiający bezpieczeństwo na drodze.

Zadania wzbudzały wśród kierowców niemałe emocje. Slalom w założonych alko lub narkogooglach, czyli specjalnych googlach symulujących stan po użyciu alkoholu lub narkotyków pozwalał przekonać się kierowcom, jak bardzo zmienia się percepcja i koordynacja pod wpływem tego typu środków. Co do szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, każdy z uczestników potwierdzał, jak ważna na miejscu zdarzenia jest elementarna wiedza z zakresu pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzone działania mają na celu uświadomienie kierowców, że bezpieczeństwo na drogach w ogromnej mierze zależy od nich samych, od ich decyzji i postaw. Policjanci w rozmowach z kierowcami podkreślali również to, że wyjeżdżając na drogi bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

W działania zaangażowali się ratownicy z Beskidzkiej Grupy GOPR, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Bielska-Białej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Katowic, funkcjonariusze ze Straży Miejskiej w Żywcu oraz uczniowie z klasy policyjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Patronat nad działaniami objął Burmistrz Miasta Żywca Pan Antoni Szlagor, który wspólnie ze swoim Zastępcą Panem Markiem Czulem wzięli udział w działaniach.  

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom oraz instytucjom, które zaangażowały się w działania. 

Powrót na górę strony