Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Węgierska Górka asp. sztab. Jacek Szpak

aspirant sztabowy JACEK SZPAK  obsługuje w gminie Radziechowy - Wieprz  rejon sołectw: Wieprz, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 461 lub stacjonarny 47 85 726 17. W razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce -  47 85 726 10.

W okresie od 01.07.2023 rok do 31.12.2023 rok priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie przypadków łamania przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w Bystrej w rejonie szkoły podstawowej. 

Powrót na górę strony