Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Rajcza mł. asp. Mateusz Mika

młodszy aspirant Mateusz Mika obsługuje sołectwa: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól Kiczora znajdujące się w Gminie Rajcza.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 723 656 431 lub stacjonarny 47 85 727 15, w razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Rajczy - 47 85 727 10.

W okresie od 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego oraz popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie parku gminnego w Rajczy. 

Powrót na górę strony