Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy KP Jeleśnia asp. sztab. Tomasz Gawron

aspirant sztabowy Tomasz Gawron -  obsługuje gminę  Koszarawa - miejscowości: Koszarawa, Koszarawa Bystra, a także w gminie Jeleśnia sołectwa: Jeleśnia, Pewel Wielka, Mutne.

Telefon kontaktowy: komórkowy - 727 032 355 lub stacjonarny 47 85 728 17. W razie problemów z połączeniem (dzień wolny, choroba, urlop) kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Jeleśni - 47 85 728 10.

W okresie od 1.08.2023 roku do 31.01.2024 roku priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez wystąpienie do ospowiednich organów oraz instytucji celem budowy kładki dla pieszych na tzw. "Moście Krupiokowym" znajdującym się nad potokiem Bystra w Koszarawie.

Powrót na górę strony