Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmioty realizujące działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Na terenie Żywca oraz powiatu żywieckiego działa kilka ośrodków, które realizują programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez te ośrodki działań skierowanych zarówno do ofiar, jak i sprawców przemocy.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Baza osób nadzorujących działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w garnizonie śląskim oraz baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie woj. śląskiego

 

Powrót na górę strony