Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

 W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

Poniżej prezentujemy listę podmiotów oraz placówek udzielających pomocy ofiarom przestępstw na terenie Żywca i powiatu żywieckiego:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Żywiec ulica Księdza Słonki 24, telefon: 33 861 94 19. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Zamkowa 10, tel. 33 475 70 25. Dział profilaktyki i opieki nad rodziną udziela pomocy ofiarom przestępstw mieszkających na terenie Żywca.
 3. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, który corocznie jest organizowany pod koniec lutego, w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9, tel. 33 861 40 75, przez prokuratorów pełnione są dyżury w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu Powiatu Żywieckiego:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czertnichowie, 34-311 Czernichów ul. Strażacka 6/7, tel. 33 866 13 38, 531 973 358.
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gilowicach, 34-322 Gilowice ulica Strażacka 2, telefon: 33 865 35 56
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia, ulica Plebańska 5, telefon: 33 861 95 75.
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Koszarawie, 34-332 Koszarawa, telefon: 33 863 94 13.
 • Zespół Interdyscyplinarny w Lipowej, 34-324 Lipowa 654, telefon: 33 867 13 29.
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łękawicy, 34-321 Łękawica ulica Żywiecka 52, telefon: 33 862 25 77.
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice ulica Królowej Jadwigi 6, telefon: 33 863 18 54, 33 863 19 09
 • Zespół Interdyscyplinarny w Milówce, 34-360 Milówka, ulica Jana Kazimierza 121, telefon: 33 863 77 67, 33 863 71 90
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rajczy, 34-370 Rajcza ulica Górska 1, telefon: 33 864 31 55,
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radziechowy-Wieprz, 34-381 Radziechowy Wieprz 700, telefon: 33 867 66 15
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślemieniu, 34-323 Ślemień ulica Krakowska 124, telefon: 33 865 46 47.
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Świnna – Pewel Mała, 34-331 Świnna ulica Jana Pawła II 68, telefon: 33 863 80 03.
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Ujsołach, 34-371 Ujsoły ulica Gminna 1, telefon: 33 864 73 50 wew. 23.
 • Zespół Interdyscyplinarny w Węgierskiej Górce, 34-350 Węgierska Górka ulica Zielona 43, telefon: 33 860 97 60, 33 860 97 83.
Powrót na górę strony