Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą - 0 801 12 00 02

Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach znanego już numeru „Niebieskiej Linii” 0 801 12 00 02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie po 1 stycznia 2011 roku.
Linia adresowana jest do osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny. Telefon działa w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.
Obsługę infolinii prowadzić będą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. którzy na mocy Porozumienia mają na celu sprawne przekazywanie informacji o zachowaniach przemocowych właściwym służbą, a także oferować osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej, prawnej, jak i interwencyjnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.niebieskalinia.info/

Powrót na górę strony