Akcje i kampanie społeczne

Wybieram zdrowie i bezpieczeństwo

Data publikacji 23.05.2024

Policjanci z żywieckiej komendy wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w myśl akcji informacyjno-edukacyjnej „Nowe narkotyki-nowe zagrożenia”. Organizatorem spotkania była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu, a odbiorcami ważnych treści uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Żywca realizuje akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Nowe narkotyki – nowe zagrożenia”. Głównym celem działań jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców/opiekunów, studentów uczelni wyższych, a także organizatorów wypoczynku zimowego i letniego. 

Policjanci z żywieckiej komendy włączyli się w te działania i po raz kolejny spotkali się z młodzieżą. Tym razem odbiorcami ważnych treści byli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Żywieccy policjanci przedstawili młodzieży problem zakazanych substancji od strony odpowiedzialności karnej. Wyjaśnili takie pojęcia jak demoralizacja, nieletni sprawcy czynów karalnych oraz to, jakie konsekwencje prawne ponoszą młodzi ludzie sięgający po zabronione substancje. W spotkaniu wzięły udział również pracownice Ośrodka Leczenia Uzależnień z Żywca, które na podstawie doświadczeń ze swojej pracy, przestrzegały młodych ludzi przed sięganiem po zakazane substancje. 

Na koniec pracownicy żywieckiego sanepidu przeprowadzili wśród uczniów ćwiczenia w alko- i narkogoglach, uświadamiając im tym samym przykre konsekwencje społeczne i zagrożenia dla zdrowia związane z sięganiem po środki psychoaktywne.

  • Zdjęcie kolorowe policjantka prowadzi prelekcję uczniowie siedzą tyłem
  • zdjęcie kolorowe prelekcja prowadzona przez pracownice ośrodka uzale3znień w Żywcu uczniowie siedzą tyłem zdjęcie zrobione na sali gimnastycznej
  • zdjęcie kolorowe policjantka prowadzi prelekcje uczniowie siedzą tyłem
  • zajęcia z alko i narkogooglami
  • zajęcia z alko i narkogooglami
  • zdjęcie kolorowe zrobione w sali prelekcja
Powrót na górę strony