Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

p.o. Komendant Powiatowy Policji w Żywcu
mł. insp. mgr Krzysztof Czaja

zdjęcie kolorowe komendanta powaitowego policji w Żywcu zrobione w gabinecie komendanta

 

 

 

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu
nadkom. mgr Jerzy Bujok

I zastępca komendanta powiatowego policji w Żywcu zdjęcie kolorowe zrobione w gabinecie komendanta

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek
w godzinach 15.00 - 17.00
w pilnych sprawach codziennie w godzinach urzędowania

tel.  47 85 722 13

komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl

W CZASIE NIEOBECNOŚCI W IMIENIU KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻYWCU INTERESANTÓW PRZYJMUJE FUNKCJONARIUSZ PEŁNIĄCY DYŻUR Z RAMIENIA KIEROWNICTWA KPP W ŻYWCU, tel. 47 85 722 55