Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu

p.o. nadkomisarz doktor Izabela Boczarska

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu 

młodszy inspektor mgr Jerzy Bujok

kolorowe zdjęcie zastępcy komendanta powiatowego

 

Komendant Powiatowy Policji w Żywcu interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek
w godzinach 15.00 - 17.00
w pilnych sprawach codziennie w godzinach urzędowania

telefon  47 85 722 13

komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl

W CZASIE NIEOBECNOŚCI W IMIENIU KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻYWCU INTERESANTÓW PRZYJMUJE FUNKCJONARIUSZ PEŁNIĄCY DYŻUR Z RAMIENIA KIEROWNICTWA KPP W ŻYWCU, telefon 47 85 722 55

Powrót na górę strony