Wiadomości

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Data publikacji 23.04.2024

Pod takim hasłem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 1 w Żywcu odbyło się spotkanie profilaktyczne. W spotkaniu uczestniczyli żywieccy policjanci oraz inni zaproszeni goście. Dla uczniów przygotowano szereg prelekcji, w których mowa była o szeroko rozumianym bezpieczeństwie młodych ludzi.

Wczoraj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 1 w Żywcu odbyło się spotkanie profilaktyczne, w którym uczestniczyli żywieccy policjanci. Mundurowi przedstawili młodzieży problem zakazanych substancji od strony odpowiedzialności karnej. Wyjaśnili takie pojęcia jak demoralizacja, nieletni sprawcy czynów karalnych oraz to, jakie konsekwencje prawne ponoszą młodzi ludzie sięgający po zabronione substancje. Część spotkania poświęcili również na omówienie zagadnień związanych z cyberprzemocą, przemocą rówieśniczą oraz mową nienawiści. Policjanci w czasie prelekcji treści teoretyczne przeplatali przykładami, które znają ze swojej codziennej służby. W spotkaniu uczestniczył również pulmonolog Janusz Wyrwalski, który omówił mechanizm, przyczyny powstania oraz skutki zdrowotne i społeczne uzależnień. Wystąpienie dla uczniów przygotowali również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy omówili nieszczący wpływ narkotyków na organizm.  

Dla młodzieży przygotowano również szereg ulotek informacyjnych. Każdy mógł też w bezpiecznych warunkach zobaczyć, jak zmienia się percepcja po wypiciu alkoholu czy zażyciu narkotyków testując narko i alkogogle.

Takie zajęcia trafiają do młodych ludzi i dają im wyobrażenia o tym, że często błędy, które popełnią w młodości mogą mieć wpływ na całe ich dorosłe życie. 

  • Zdjęcie kolorowe ulotki leżące na stole
  • zdjęcie kolorowe plakat dotyczący spotkania
  • zdjęcie kolorowe plakaty ze spotkania
  • wystąpienie doktora wyrwalskiego
  • zdjęcie kolorowe wystąpienie policjantki
  • wystąpienie policjantki
Powrót na górę strony