Wiadomości

Kolejne spotkanie w ramach akcji „Nowe narkotyki – nowe zagrożenia”

Data publikacji 22.05.2023

Policjanci z żywieckiej komendy po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w myśl akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Nowe narkotyki-nowe zagrożenia”. Organizatorem spotkania była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu, a odbiorcami ważnych treści uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu.

zdjęcie kolorowe zrobione w sali lekcyjnej policjantak prowadzi prelekcje uczniowie siedzą w ławkach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Żywca realizuje akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Nowe narkotyki – nowe zagrożenia”. Głównym celem działań jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców/opiekunów, studentów uczelni wyższych, a także organizatorów wypoczynku zimowego i letniego.

zdjęcie kolorowe zrobione w sali lekcyjnej pracownice sanepidu prowadzą prelekcję

Policjanci z żywieckiej komendy włączyli się w te działania i po raz kolejny spotkali się z młodzieżą. Tym razem odbiorcami ważnych treści byli uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu. Żywieccy policjanci przedstawili młodzieży problem zakazanych substancji od strony odpowiedzialności karnej. Wyjaśnili takie pojęcia jak demoralizacja, nieletni sprawcy czynów karalnych oraz to, jakie konsekwencje prawne ponoszą młodzi ludzie sięgający po zabronione substancje. W spotkaniu wzięły udział również pracownice Ośrodka Leczenia Uzależnień z Żywca, które na podstawie doświadczeń ze swojej pracy, przestrzegały młodych ludzi przed sięganiem po zakazane substancje.

Pracownice ośrodka leczenia uzależnień prowadzą prelekcę

Specjalnie na to spotkanie uczniowie mieli za zadanie przygotować plakaty dotyczące poruszanej problematyki. Młodzież pracując w grupach wykazała się dużą pomysłowością, a wykonane przez nich prace zaprezentowano podczas spotkania. 

Powrót na górę strony