Wiadomości

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 24.03.2023

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej oraz Komenda Powiatowa Policji w Żywcu zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Organizatorami Turnieju są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. 

Turniej BRD obejmuje cykl eliminacji (od klasowych do ogólnopolskich) z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ma na celu propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym oraz poznawanie zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

Turniej obejmuje szereg konkurencji: test z przepisów ruchu drogowego, pomoc przedmedyczną, jazdę w miasteczku ruchu drogowego oraz pokonanie rowerowego toru przeszkód.

Jeśli chcą Państwo, by drużyna Waszej szkoły wzięła udział w turnieju, prosimy o przesłanie na adres: rzecznik@zywiec.ka.policja.gov.pl zgłoszenia drużyny.

Termin zgłaszania drużyn upływa 30 marca 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że tegoroczne eliminacje międzyszkolne odbędą się w dniu 4 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. O szczegółach dotyczących godziny etapu międzyszkolnego szkoły, które wyraziły chęć udziału w Turnieju będą informowane po zamknięciu listy zgłoszeń. 

Etap Powiatowy Turnieju BRD odbędzie się 18 kwietnia br. o godzinie 9.00 w  Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. 

Poniżej tegoroczny regulamin Turnieju, który znajdą Państwo również na stronie na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy GRUPY I Turnieju (uczniowie 10-12 lat (rocznikowo)) muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy GRUPY II Turnieju (pozostali uczniowie) muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju.

Wszelkich informacji na temat Turnieju udziela mł. asp. Jolanta Frydel pod numerem 47 857 22 95 oraz wizytator Delegatury w Bielsku-Białej, Pani Monika Mrzyk, pod numerem telefonu 33 44 50 195. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony