Wiadomości

O cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej

Data publikacji 16.03.2023

Policjanci z żywieckiej komendy w ramach działań profilaktycznych spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Celem tych spotkań jest przekazanie młodym ludziom cennej wiedzy dotyczącej ich odpowiedzialności za podejmowane zachowania. Tym razem mundurowi odwiedzili kolejne klasy ze Szkoły Podstawowej numer 1 oraz 3 w Żywcu.

We wtorek policjanci z żywieckiej komendy odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 3. Z kolei wczoraj wizytę złożyli uczniom ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Żywcu. Spotkania te są bardzo ważne, bowiem policjanci mają możliwość przekazać młodym ludziom cenne informacje dotyczące odpowiedzialności za ich zachowania. Również uczniowie mają możliwość rozwiać swoje wątpliwości czy uzyskać wiedzę w obszarze często trudnych tematów i problemów. Spotkanie w dużej mierze poświęcone było cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej oraz mowie nienawiści. Policjanci w czasie prelekcji treści teoretyczne przeplatali przykładami, które znają ze swojej codziennej służby. Kolejna część spotkania poświęcona była odpowiedzialności za popełnianie przestępstw narkotykowych, a także uzależnieniom. Ta część zakończyła się warsztatami z użyciem alko i narkogoogli. Są to specjalne okulary, które symulują stan po użyciu alkoholu lub narkotyków. Uczniowie mają możliwość w bezpiecznych warunkach zobaczyć jak zmienia się percepcja po użyciu tego typu substancji. Takie zajęcia trafiają do młodych ludzi i dają im wyobrażenia o tym, że często błędy, które popełnią w młodości mogą rzutować na całe nasze dorosłe życie.   

  • zdjęcie kolorowe zrobione w klasie uczniowie siedzą tyłem przed nimi na środku sali policjantka która prowadzi prelekcje
  • zdjęcie kolorowe zrobione w klasie uczniowie siedzą tyłem w ławkach przed nimi policjantka prowadzi prelekcje inna klasa
  • policjantka prowadzi warsztaty z użyciem alko i narkogoogli
Powrót na górę strony