Wiadomości

Nowe narkotyki – Nowe zagrożenia

Data publikacji 02.02.2023

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Żywca rozpoczęła realizację wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Nowe Narkotyki-Nowe zagrożenia”. W działania włączyli się żywieccy policjanci, a ich efektem było spotkanie z młodzieżą uczącą się w Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu. Dla uczniów przygotowano szereg prelekcji, w których mowa była zarówno o uzależnieniach, jak i o szeroko rozumianym bezpieczeństwie młodych ludzi.

Policjanci z żywieckiej komendy włączyli się w prowadzoną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Żywca akcję profilaktyczną „Nowe narkotyki – Nowe zagrożenia”. W ramach działań odwiedzili wczoraj uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Żywca. Przygotowane wystąpienia miały na celu uświadomienie młodych ludzi zarówno o konsekwencjach zdrowotnych, jak i karnych eksperymentowania z używkami. Spotkanie rozpoczął pulmonolog Janusz Wyrwalski, który omówił mechanizm, przyczyny powstania oraz skutki zdrowotne i społeczne uzależnień. Następnie żywieccy policjanci przedstawili młodzieży problem uzależnień od strony odpowiedzialności karnej. Wyjaśnili takie pojęcia jak demoralizacja, nieletni sprawcy czynów karalnych oraz to, jakie konsekwencje prawne ponoszą młodzi ludzie sięgający po zabronione substancje. Dla młodzieży przygotowano również szereg ulotek informacyjnych. Każdy mógł też zobaczyć, jak zmienia się percepcja po wypiciu alkoholu czy zażyciu narkotyków testując narko i alkogogle. 

Głównym celem akcji jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców/opiekunów, studentów uczelni wyższych, a także organizatorów wypoczynku zimowego i letniego.

plakat akcji

Powrót na górę strony