Powiedz STOP zagrożeniom w internecie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Wiadomości

Powiedz STOP zagrożeniom w internecie

Data publikacji 03.03.2020

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie żywieckich policjantów z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Żywcu. Tematem przewodnim prelekcji były zagrożenia w internecie. Stróże prawa omówili również sposoby, jak chronić się przed takimi zachowaniami oraz jakie konsekwencje prawne grożą osobą, które przejawiają cyberprzemoc.

Zdarza się, że młodzi ludzie korzystając z sieci, podejmują działania uznawane za cyberprzemoc. Często nie mają świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości zwykłego poradzenia sobie z taką sytuacją. Nawet jeśli pozornie jest ona błaha, to może doprowadzić do prawdziwej tragedii. W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy, zjawisko cyberprzemocy daje poczucie wysokiego poziom anonimowości sprawcy. Wykorzystuje on możliwości, jakie dają media elektroniczne. Z pozoru niewinny żart czy krytyka, może jednak skończyć się tragedią, a często nosić ślady łamania prawa.

Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe.


 

Wychodząc naprzeciw temu niebezpiecznemu zjawisku, mundurowi z Żywca regularnie prowadzą zajęcia profilaktyczne dotyczące zjawiska cyberprzemocy. Dzisiaj odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej nr 3 w Żywcu. W trakcie prelekcji omówili ten proceder jego specyfikę oraz formy. Przekazali młodym ludziom cenne informacje dotyczące również tego, jak ustrzec się przed takimi zachowaniami oraz gdzie szukać pomocy, gdy już do nich dojdzie. Uświadomili młodzież, co do konsekwencji prawnych, grożącym osobom, które są sprawcami cyberprzemocy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji i dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.