Naczelnicy Wydziałów - Naczelnicy wydziałów - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Naczelnicy wydziałów

Naczelnicy Wydziałów

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec
podinsp. mgr Wojciech Biernat
tel. 47 85 722 91

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec
nadkom. mgr Adam Gołąbek
tel. 47 85 722 91

WYDZIAŁ PREWENCJI
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żywiec
asp.sztab. Piotr Matlakiewicz
tel. 47 85 722 60

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żywiec
asp.szt. mgr Artur Biernat 
tel. 47 85 722 60

WYDZIAŁ KRYMINALNY
Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec
podinsp. mgr inż. Mirosław Karwacki
tel. 47 85 722 80

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec
podkom. mgr Adam Wandzel 
tel. 47 85 722 80

WYDZIAŁ dw. z PG
Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Żywiec
podinsp. mgr Marek Jurasz
tel. 47 85 722 71