Naczelnicy wydziałów

Naczelnicy Wydziałów

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec
nadkomisarz Adam Gołąbek

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żywiec
p.o. podkomisarz Marek Durnaś 
telefon do wydziału 47 85 722 91

WYDZIAŁ PREWENCJI
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Żywiec
podkomisarz Artur Biernat 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żywiec
nadkomisarz Tadeusz Pytel
telefon do wydziału 47 85 722 60

WYDZIAŁ KRYMINALNY
Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec
podkomisarz Piotr Kłapyta

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Żywiec
podkomisarz Adam Wandzel
telefon do wydziału 47 85 722 80

WYDZIAŁ dw. z PG
Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Żywiec
podinspektor Mariusz Fabijanowicz
telefon do wydziału 47 85 722 71

Powrót na górę strony