Komendanci Komisariatów - Komendanci komisariatów - Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Komendanci komisariatów

Komendanci Komisariatów

KOMISARIAT POLICJI W GILOWICACH
Komendant Komisariatu Policji w Gilowicach
asp.szt. mgr PIOTR KŁAPYTA
tel. 47 85 729 10
Zastepca Komendanta Komisariatu Policji w Gilowicach
asp.szt. ZDZISŁAW DUDKA  tel. 47 85 729 10

KOMISARIAT POLICJI W JELEŚNI
Komendant Komisariatu Policji w Jeleśni
asp.sztab. mgr WOJCIECH ŁAPCZYŃSKI
tel. 47 85 728 10
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Jeleśni 
kom. mgr KAMIL POTĘPA 
tel. 47 85 728 10

KOMISARIAT POLICJI W ŁODYGOWICACH
Komendant Komisariatu Policji w Łodygowicach
asp.szt. mgr MARCIN OKRZESIK 
tel. 47 85 725 10
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łodygowicach
podkom. mgr TOMASZ WÓJCIK
tel. 47 85 725 10

KOMISARIAT POLICJI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
Komendant Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce
podinsp. mgr JAROSŁAW CZYLOK
tel. 47 85 726 10
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce
kom. dr Izabela Boczarska
tel. 47 85 726 10

KOMISARIAT POLICJI W RAJCZY
Komendant Komisariatu Policji w Rajczy
podinsp. mgr TOMASZ  KOMAN
tel. 47 85 727 10
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rajczy
kom. mgr TADEUSZ PYTEL
tel. 47 85 727 10

POSTERUNEK POLICJI W MILÓWCE
Kierownik Posterunku Policji w Milówce
asp.szt. mgr EUGENIUSZ ZAWADA
tel. 47 85 723 90

Posterunek Policji w Milówce nie funkcjonuje całodobowo. W razie trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komisariatem Policji w Rajczy nr telefonu 33 860 97 10.