Komendanci komisariatów

Komendanci Komisariatów

KOMISARIAT POLICJI W GILOWICACH
Komendant Komisariatu Policji w Gilowicach
aspirant sztabowy Zdzisław Dudka

Zastepca Komendanta Komisariatu Policji w Gilowicach
p.o. młodszy aspirant Rafał Kastelik
telefon do komisariatu 47 85 729 10

KOMISARIAT POLICJI W JELEŚNI
Komendant Komisariatu Policji w Jeleśni
komisarz Kamil Potępa

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Jeleśni
komisarz Tadeusz Pytel
telefon do komisariatu 47 85 728 10

KOMISARIAT POLICJI W ŁODYGOWICACH
Komendant Komisariatu Policji w Łodygowicach
aspirant sztabowy Marcin Okrzesik 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łodygowicach
komisarz Tomasz Wójcik
telefon do komisariatu 47 85 725 10

KOMISARIAT POLICJI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
Komendant Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce
nadkomisarz dr Izabela Boczarska

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce
aspirant sztabowy Mariusz Kopeć
telefon do komisariatu 47 85 726 10

KOMISARIAT POLICJI W RAJCZY
Komendant Komisariatu Policji w Rajczy
aspirant sztabowy Szymon Łodziana

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rajczy
podkomisarz Mariusz Adamczyk
telefon do komisariatu 47 85 727 10

POSTERUNEK POLICJI W MILÓWCE
Kierownik Posterunku Policji w Milówce
aspirant sztabowy Adam Martynek
telefon 47 85 723 90

Posterunek Policji w Milówce nie funkcjonuje całodobowo. W razie trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komisariatem Policji w Rajczy numer telefonu 47 85 727 10.

Powrót na górę strony