"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Bezpieczeństwo motocyklistów

W piątek w żywieckiej komendzie policji odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu motocyklistów oraz promocji spotu profilaktycznego „Twoja ostrożność to ich życie”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, motocykliści z żywieckiego klubu motocyklowego oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w powstanie spotu. Obecni byli również żywieccy policjanci ze swoim wiceszefem na czele. Dziękujemy przedstawicielom mediów za tak liczne przybycie na spotkanie i pomoc w promocji spotu.

W piątek w sali narad żywieckiej komendy policji odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu motocyklistów. W czasie jego trwania odbyła się również promocja spotu profilaktycznego „Twoja ostrożność to ich życie”. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wójt Gminy Jeleśnia Pani Anna Wasilewska, Sekretarz Gminy Radziechowy Wieprz Pan Grzegorz Biela, któremu towarzyszyła Skarbnik Gminy Pani Barbara Pietrysko, motocykliści z żywieckiego klubu motocyklowego, a także osoby bezpośrednio zaangażowane w powstanie spotu Państwo Beata i Andrzej Fijak oraz Pan Bartłomiej Wiewiórka.

Na spotkaniu obecni byli również żywieccy policjanci na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu nadkom. Jerzym Bujokiem na czele.

W czasie spotkania omówiono statystyki dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów, do których doszło na terenie naszego powiatu. Przedstawiono również działania profilaktyczne jakie prowadzą policjanci z żywieckiej drogówki mające na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców jednośladów. Następnie Naczelnik wydziału ruchu drogowego podinsp. Wojciech Biernat na ręce zaproszonych gości złożył podziękowania za pomoc w realizacji spotu oraz za wsparcie prowadzonych działań profilaktycznych. Po tym głos zabrali zaproszeni goście. Całość spotkania podsumował wiceszef żywieckich policjantów nadkom. Jerzy Bujok, który podziękował wszystkim za zaangażowanie w tak ważne ze względu bezpieczeństwa kwestie.

Poniżej prezentujemy reportaż z tego wydarzenia zrealizowany przez Pana Wiktora Martosz.

Powrót na górę strony